Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

ΣΥ.Κ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.: Απαντά στην ΚΕΔ/ΕΣΚΑΒΔΕ με δελτίο τύπου

Κατόπιν του Δελτίου Τύπου που μας απεστάλη από την ΚΕΔ/ΕΣΚΑΒΔΕ στις 14/11/2022 γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Η συγκρότηση και η διεξαγωγή Σχολής Κριτών είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με το Νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαιτησίας, όπως έχει εγκριθεί από την ΓΓΑ, και την πάγια νομολογία του ΑΣΕΑΔ, να διοργανώνεται από τους κατά τόπους Συνδέσμους Κριτών, σε συνεργασία με τις αθλητικές ενώσεις και την Ομοσπονδία (ΕΟΚ).

Επομένως, οποιαδήποτε διενέργεια δήθεν Σχολών ή δήθεν εξετάσεων που διενεργούνται χωρίς τις παραπάνω απαραίτητες προϋποθέσεις είναι άκυρη και παράνομη

2. Είναι απολύτως ψευδές ότι ο Εθνικός Καθηγητής Διαιτησίας κ. Γεώργιος Τανατζής συμμετείχε στην διεξαγωγή της Σχολής Κριτών και στην διενέργεια των εξετάσεων που αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Ο εν λόγω καθηγητής συμμετείχε μόνον σε διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό μόνον την ενημέρωση για τις αλλαγές των κανονισμών και δεν έλαβε μέρος σε καμία από τις παραπάνω διαδικασίες.

Επομένως, η οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματος του εν λόγω καθηγητή διαιτησίας στις παραπάνω διαδικασίες προκειμένου να προσδώσει «άρωμα» νομιμοποίησης δεν ασκεί την οποιαδήποτε επιρροή.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι η τριμελής επιτροπή ορισμού κριτών στελεχώνεται από μη εν ενεργεία κριτές της ανώτατης κατηγορίας και αν δεν υπάρχουν μη ενεργοί από εν ενεργεία κριτές της ανώτατης βαθμίδας, ο δε ορισμός τους γίνεται ύστερα από εισήγηση των κατά τόπους συνδέσμων κριτών.

Επομένως, η οποιαδήποτε συγκρότηση επιτροπής ορισμού κριτών χωρίς την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι μη νόμιμη.

Όπως είναι γνωστό ο σύνδεσμός μας έχει προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ (αριθ. καταθ. προσφυγής 61/11-11-2022) προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που δημιούργησε αποκλειστικά η Ένωση Βορειοδυτικής Ελλάδος.

Όλες οι σχετικές ενέργειες της Ενώσεως που με αυθαίρετο, μη νόμιμο και αυταρχικό τρόπο, επιδιώκουν να θέσουν στο περιθώριο τον Σύνδεσμο Κριτών Βορειοδυτικής Ελλάδος, μας βρίσκουν αντίθετους και θα αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο.

Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου